Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków Kamila Czapor-Mleczko
Al. Armii Krajowej 10B/4
50-541 Wrocław

Tel: 71 7864170
Fax: 71 7864171
e-mail: wroclaw.czapor-mleczko@komornik.pl

Nr rachunku:55 2030 0045 1110 0000 0299 8840

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnychSTRONA w budowie